Gestasyonel Diyabette Beslenme – İzmir Diyet Programları

Gestasyonel diabetes

Gestasyonel Diyabette Beslenme

Gestasyonel Diyabette Beslenme ;
Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) gebelik sırasında ortaya çıkan en yaygın metabolik hastalıktır.(1) GDM gelişen kadınların %10’undan fazlası doğumdan sonra tip 2 diyabet tanısı almaktadır.(2) Gebelik, insülin direnci ile karakterize diyabetojenik bir durumdur.(3) Fetüsün glikoz ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleşen fizyolojik bir durumdur. Gebelerin hepsinde insülin direnci gelişmesine rağmen bir kısmında GDM gelişmesi kronik insülin direnci olanlarda gebelikte oluşan insülin direncinin bir ek olduğu bu yüzden GDM geliştiğini düşündürmektedir. (4)
Temel olarak insülin direnci, insülin duyarlılığında bozulma ve beta hücrelerinde bozulmayla ortaya çıkan karbonhidrat intoleransıdır.(5)

RİSK FAKTÖRLERİ
Genetik yatkınlık
Etnik Köken
Obezite
Hipertansiyon varlığı
Polikistik Over Sendromu
Geçmişte GDM veya glukoz intoleransı tanısı
Maternal yaşın 25’ten büyük olması

TARAMA VE TANI
Tanı koymak için prenatal dönemde risk faktörlerinin değerlendirilip eğer yüksek risk görülüyorsa tarama yapılması önerilir.(6) GDM’nin tanısında tek aşamalı ve iki aşamalı olarak 2 farklı yaklaşım kullanılmaktadır. (7)

GDM TEDAVİSİ
Diyet Gestasyonel Diyabet tedavisinde ilk olarak kişinin beslenme planı düzenlenir. Karbonhidratlar glukoz düzeylerini etkileyen en temel besin ögesidir.(8) GDM’li bireylerde karbonhidrat alımın %45 (referansın alt sınırı) olması önerilmektedir.Karbınhidrat alımı açlık, glukoz düzeyi gibi paramtrelere göre belirlenebilse de 175 g altına düşmemelidir. (9)Karbonhidrat miktarı kadar öğünlere dağılımı da önemlidir.Sabahları kortizol seviyesinin yüksek olmasından ötürü gdm’li kadınlarda kahvaltıda karbonhidrata dikkat edilerek 15-45 g aralığında sınırlandırılması tavsiye edilmektedir (10). Enerjinin %20-35’inin yağlardan gelmesi ve protein alımının 1,1 g/kg/gün veya ek 25 g olarak alınması tavsiye edilmekle birlikte gebelerde protein alımıyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır(11). Ayrıca tıbbi beslenme tedavisinde D vitaminin önemini vurgulayan çalışmalar mevcuttur (12). D vitamini eksikliğinin GDM riskini arttırdığı öne sürülmüştür (13). Bunun sebebin D vitaminin insülinin duyarlılığını düzenlemesidir (14).

Egzersiz
Egzersiz dokularda insülin duyarlılığını arttırarak kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Bu yüzden haftada 3 kez 15-30 dakika egzersiz yapıması tavsiye edilmektedir (15).
İnsülin Tedavisi
GDM’li bireylerde tıbbi besleme tedavisi ve egzersiz öncelik olmakla birlikte eğer tedavi edilemezse insülin tedavisine başvurulur (16). İnsülin tedavi dozu gebenin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir (17).

KAYNAKÇA
1 Aslı URAL.Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
2 Aslı URAL.Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
3 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
4 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
5 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
6 Feyza Yener ÖZTÜRK, Yüksel ALTUNTAŞ.Gestasyonel Diabetes Mellitus. DOI: 10.5350/SEMB.20150317014238
7 Feridun KARAKURT, Ayşe ÇARLIOĞLU, Benan KASAPOĞLU, İlknur İnegöl GÜMÜŞ. Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi
8 Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020
9 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
10 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
11 Şaziye Ecem ÖRKÜ. Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi İlkeleri. DOI: 10.5336/healthsci.2018-60486
12 Aslı URAL.Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
13 Aslı URAL.Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
14 Aslı URAL.Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
15 Feridun KARAKURT, Ayşe ÇARLIOĞLU, Benan KASAPOĞLU, İlknur İnegöl GÜMÜŞ. Gestasyonel Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisi. Yeni Tıp Dergisi
16 Feyza Yener ÖZTÜRK, Yüksel ALTUNTAŞ.Gestasyonel Diabetes Mellitus. DOI: 10.5350/SEMB.20150317014238
17 Feyza Yener ÖZTÜRK, Yüksel ALTUNTAŞ.Gestasyonel Diabetes Mellitus. DOI: 10.5350/SEMB.20150317014238

Detaylı bilgi almak istiyorum

İletişim bilgilerinize ulaşmak istiyorum.