Kanserde Berberin ve Evodiaminin Etkisi - İzmir Diyetisyen – İzmir Diyet Programları

KANSERDE BERBERİN VE EVODİAMİNİN ETKİSİ

Kanser, vücudun herhangi bir dokusunda kontrolsüz hücre çoğalması anlamına gelmektedir. Kanser tanı ve tedavisinde ilerlemeler kaydedilse de dünyada ölüm sebepleri arasında 2. Sırada yer almaktadır. Kanser hücrelerinin zaman geçtikçe ilaca ve tedaviye dirençli hale gelerek modifikasyona uğraması bilim dünyasını kanser hücrelerine etki edebilecek farklı bileşikler bulmaya itmiştir. Son zamanlarda nutrasötiklere karşı eğilimde olan bilim dünyasında bitkisel nutrasötikler üzerinde çalışmalar hız kazanmıştır. Bu konuda özellikle Çin tıbbındaki araştırmalar ve gelişmeler bu yola ışık tutmaktadır.

Son yıllarda Berberin ve Evodiaminin alkaloidleri üzerinde yapılan çalışmalar kanser hücrelerinin çoğalmasını baskıladığı yönündedir. Bağışıklık ve sindirim üzerinde yararlı etkileri olan Berberinin antidiyabetik olduğu, alzheimer hastalığı ve kanser tedavisinde olumlu etkileri olduğu bildirilmektedir. Kötü huylu tümörlerde inflamasyon ve metastaz yolaklarını etkileyen mekanizmasıyla savaşçı rolünde olduğu açıklanmaktadır. Yalnızca ağızdan kullanımıyla biyoyararlanım seviyesinin düştüğü gözlemlendiğinden biyoyararlanımı arttırmak için nanoteknoloji tabanlı çalışmalar yapılmaktadır.

Evodiaminin ise genellikle baş ağrısı, regl bozuklukları, doğum sonrası kanamalarda ve sindirimdeki rahatsızlıkları yok etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar Evodiaminin antidiyabetik, antiinflamatuar, antiobezite, antiaterosklerotik, antitümör kapasitesi vb. yönünü de vurgulamaktadır. Özellikle antitümör kapasitesi ilgi çekici olduğundan üzerindeki çalışmalar yoğunlaşmıştır.

Berberin ve Evodiaminin insan üzerinde yapılan çalışmalarının artmasıyla beraber daha kesin söylemlerde bulunulabileceği gibi şu anda hayvan ve laboratuvar çalışmalarının olumlu yönde olması gittikçe artan kanser için sevindirici bir durumdur.

  • Kalaycı,Z., Akbulut, G., Berberin Ve Evodiaminin Kolerektal Kanser Üzerine Etkisi, Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt 50, Sayı 3, 2022.

  • Min Lee Weber, Çin Tıbbı Tarafından Kanserde Apoptoz Yollarını Hedefleme, Kanser Mektupları, Cilt 332, Sayı 2, 2013.

  • Guan X., Zheng X., Vong CT., Zhao J., Xiao J., Wang Y., Zhong Z., Berberin ve Evodaminin İn Vitro Kolorektal Kanser Hücreleri ve Kardiyomiyositler Üzerindeki Kombine Etkileri, Avrupa Farmakoloji Dergisi, 2020.