Gebelik Hipertansiyonu - Gebelikle hipertansif bozukluklar

Renkler ve Beslenme

Gebelik Hipertansiyonu

Gebelik hipertansiyonu , kan basıncı cihazlarıyla ölçülen, sistolik kan basıncıın 140 mmHg’ye eşit veya daha yüksek ve diyastolik kan basıncının 90 mmHg’ye eşit veya yüksek olması durumudur (1). Bu ölçüm hastane/klinik tarafından yapılmalı ve tanılanmalıdır(2).

Gebelik Hipertansiyonu

 Gebelikle hipertansif bozukluklar şu şekilde sınıflandırılır(3);

  • Gebelikten önce veya gebeliğin 20. Haftasına kadar teşhis edilen kronik hipertansiyon
  • 20 haftaya eşit veya daha uzun bir sürede teşhis edilen gestasyonel hipertansiyon
  • Preeklampsi

Kilo verme veya DASH diyeti gibi diyetlerin uygulanması ve fiziksel aktivitenin arttırılması hipertansiyon üzerinde etkili bulunmuştur. Bununla birlikte yüksek sodyum alımının artan hipertansiyon riskiyle potasyum alımı ise düşük hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir(4). Gebelikte hipertansiyon tanısı alan kişilerin sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemeleri oldukça önemlidir(5). Sebze, meyve ve tam tahıl tüketimi arttırılmalıdır. Tansiyon tedavisinde kalsiyumun olumlu etkilerinden dolayı süt ve süt ürünleri tüketimi arttırılmalıdır(6). Ayrıca omega-3 tüketimi hipertansiyon tedavisinde etkili bulunmuştur. Ancak kalsiyum suplemantasyonu, balık yağı ve düşük doz asprin kullanımı gebelerde kullanılmamalıdır(7).

Preeklampsi

Preeklampsi artmış kan basıncı ve proteinüri ile karakterize olan gebeliğin hipertansif hastalıklarından biridir(9). Preeklampsi ve beslenme ilişkisi üzerine yapılan çalışmalarda protein ve preeklampsi arasında bir ilişki bulunmamıştır,karbonhidrat tüketiminde basit şeker alımının risk yaratabileceği de bulgular arasındadır(10). Vitamin ve mineraller açısından antioksidan desteğinin (özellikle A ve C vitamini) önemi vurgulanmıştır(11).

Sonuç ;

Gebelik hipertansiyonu , Gebelikte hipertansif bozuklukların tedavisi normal gebelerin beslenme şeklinden çok farklı değildir. Enerji ve protein alımının arttırılmasının tedavide etkin rolü olmadığı gözlemlenmiştir. Bununla birlikte gebelerin sağlıklı yaşam biçimini benimsemesi, omega-3, kalsiyum ve antioksidan bakımından yeterli diyet uygulanması tedavide önemlidir.

Detaylı Bilgi Almak İstiyorum

KAYNAKÇA

1) Laura A. Magee. Gebelikte Hipertansiyonun En Yeni Tanı ve Tedavisi (2018)
2) Neriman Tatar. Gebelikte Hipertansiyon
3) Laura A. Magee. Gebelikte Hipertansiyonun En Yeni Tanı ve Tedavisi (2018)
4) Elina Psara.Kristina Pentieva. Mary Ward.Helene McNulty.Yaşam döngüsü boyunca beslenme, kan basıncı ve hipertansiyon riskinin eleştirel incelemesi: B vitaminleri bir rol oynuyor mu? (2020)
5) Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020
6) Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020
7) Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020
8) Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2020
9) Ayça ÇELEBİ. Preeklempsi ve tıbbi beslenme tedavisi. Bilim ve Diyet Dergisi
10) Ayça ÇELEBİ. Preeklempsi ve tıbbi beslenme tedavisi. Bilim ve Diyet Dergisi